Skattefrihed for visse arbejdsgiverbetalte gavekort er en realitet

Folketinget har vedtaget lovforslag L 161. Det betyder, at medarbejdere ikke skal betale skat af gavekort til restaurationer og lignende og en forhøjelse af det maksimale fradrag i BoligJobordningen. Nogle Covid-19-regler er endvidere justeret.

Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte gavekort til restauranter mv. 

En arbejdsgiver kan i 2021 give medarbejderne et eller flere gavekort med en samlet værdi på i alt 1.200 kr., uden at medarbejderne skal betale skat heraf. Det er dog kun skattefrihed for gavekort, som kan
bruges til køb af hotel, restaurations- og forlystelsesydelser. Hvis en person har flere arbejdsgivere, kan han ikke skattefrit få gavekort på 1.200 kr. fra hver arbejdsgiver, da grænsen på 1.200 kr. gælder for
arbejdsgiverne under ét.

Der er tale om gavekort til mad og drikke på restauranter, cafeer mv., hvor vi forhåbentlig fra og med den 21. april 2021 kan få lov at sidde udenfor, hvis vejret tillader det, mens indendørs servering – som
det ser ud lige nu – først vil være muligt fra og med den 6. maj 2021.

Ud over at spise og drikke på restauranter, cafeer og lignende kan det skattefri gavekort udstedes til biografer, tivoli, operaer, museer og lignende forlystelser.


Større fradrag for service- og håndsværksydelser i 2021

Det maksimale skattefradrag for lønudgifter til visse service- og håndsværksydelser er i 2021 forhøjet til 25.000 kr. for hver af de to kategorier.

 

Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte COVID-19-test mv.

Der er fra og med 2020 indført skattefrihed for arbejdsgiverbetalte test for COVID-19, test for antistoffer og personlige værnemidler.  Skattefriheden gælder også for de test mv., som arbejdsgiveren betaler for medarbejderens husstand.

Skattefriheden gælder ikke kun lønmodtagere, men også for bestyrelsesmedlemmer o.l. samt disses husstand.


Skattefrihed ved tilbagebetaling af COVID-19-støtte

Tilbagebetaler en virksomhed modtaget COVID-19-støtte, ophæves skattepligten af det modtagne støttebeløb, når tilbagebetalingen sker senest tre år efter, at virksomheden modtog støttebeløbet.

 

REVITAX